A different ballplay?

872322_366_283Så här. Vem har väl egentligen älskat decemberöverenskommelsen? Ja, inte jag, men ibland är uppgörelser nödvändiga, även om de inte är populära och som lagspelare är jag beredd att stå upp för dem om de är väl motiverade. Decemberöverenskommelsen slöts i en tid av politisk turbulens, där landets styre i princip kapats av Sverigedemokraterna, som utan ansvar, lösningar på samhällsproblem eller en hållbar ekonomisk kalkyl utlovat att fälla varje budget som de för tillfället inte tyckte om. Och var och en inser att en sådan situation är ohållbar. Man kan inte spela Fia med knuff med Sveriges finanser. Det skapar osäkerhet och skadar landets trovärdighet och ekonomi.

Uppfattningen om att vi har en tafflig och bakåtsträvande regering delar jag med många i vårt land. Situationen har blivit precis det vi moderater varnade för innan valdagen. Kontrasten mot Alliansregeringen är högst påtaglig och den ilska och frustration som jag möter hos många medborgare har inte bara med DÖ att göra, men den har även fått klä skott för en framstående regering som efterträtts av den svagaste i modern tid, av regeringens löftesbrott, av skattehöjningar och otidsenliga politiska förslag, av oro för hur man ska hantera flyktingströmmen, tiggeriet, sjunkande skolresultat, bostadsbrist och ett allt sämre säkerhetsläge. För att nämna några frågor.

Det som jag har sett som en stor problematik med DÖ, är att den har lagt en våt filt över möjligheten att framföra vår politik. Hur bra och viktiga nya förslag vi efter genomarbetning av vår politik än lagt fram, har de drunknat i eller inte tagits på allvar på grund av just DÖ. Vad spelar det för roll vilken förslag vi än lägger fram eller kritik vi framför när vi ändå lägger ned våra röster i kammaren, är argumentation jag ofta stött på. Att i det många gånger agiterade läget försöka förklara, att DÖ inte alls innebar att vi inte kunde bedriva en aktiv oppositionspolitik, att budgetbeslut är en sak och särpropositioner en annan, var liksom ganska döfött….höhö…

Jag kanske är lite gammalmodig, men jag tycker faktiskt att ingångna avtal ska hållas. Pacta Sunt Servanda, ni vet. Men det är klart, när en part i avtalet, som nu KD, drar sig ur så blir ju överenskommelsen överspelad. Jag satt som så många andra och lyssnade på TV till debatten och omröstningen. Inläggen och argumentationen varierade, men var på det stora hela helt rimligt underbyggda. Jag respekterar absolut rikstingets beslut. En stund efter KD:s beslut hade vi moderater partistyrelseöverläggning via telefon. Den varade inte så länge, då vi var väldigt överens om slutsatsen. Decemberöverenskommelsen är överspelad, men i spåren av det här beslutet återstår många frågetecken att räta ut. Vad händer till exempel med energi- och pensionsförhandlingarna, som ingick i DÖ?

Det viktigaste för mig nu framöver är att Allianspartierna håller ihop. Det är avgörande för att vi ska ha en rimlig chans att återta regeringsmakten senast 2018. Löven o Co måste inse att det är de som har ansvaret, sluta bjuda in med armbågen till överläggningar och framför allt komma med förhandlingsbara förslag. Hittills har det mest varit mycket av mazariner och kaffe, har mina kollegor vittnat om, men det är inte en fikaregering som Sverige behöver, utan en som tar folks oro och frustration på allvar.

Det spekuleras hit och dit i media och många andra forum om möjliga framtida scenarier och jag kan väl säga att alla egentligen är möjliga. Typiskt politikersvar, kanske. Min själ önskar i alla fall inget hellre än att vi får ett byte av regering till en borgerlig och det är jag inte ensam om att önska. För Sveriges bästa. Men ska det ske innan 2018 ska anledningen vara välmotiverad och alliansen beredd. Nyvalsinstrumentet äger ju för övrigt bara regeringen kanske behövs påminnas om. I nästa vecka träffas moderater från hela landet i Karlstad för partistämma. Tills dess kommer vi att ha diskussioner internt både i partiledningen, riksdagsgruppen och i olika kommittéer från hela landet. Det kommer att bli spännande!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *